PLE a kompetence publikování

Adéla Petřeková
2 min readApr 28, 2021

--

Osobitý prostor, propojování a kategorizování jsou jen některá slova popisující osobní vzdělávací prostředí (PLE — Personal Learning Enviroment). Jde o soubor technologických nástrojů, které používáme k zorientování, zařezaní a učení se z informací, které ze světa čerpáme. Nemusí jít čistě o digitální nástroje — do PLE můžeme zařadit i přečetní knihy nebo účast na přednášce, nicméně se v digitálním prostředí PLE lépe buduje a udržuje (https://kisk.phil.muni.cz/kreativita/temata/hledani-vlastni-vzdelavaci-cesty/osobni-vzdelavaci-prostredi). Patří sem vše od sociálních sítí, přes vzdělávací aplikace jako je Duolingo až po tvůrčí aplikace jako je PowerPoint nebo Canva (1) .

Je několik modelů podle kterých se dá s PLE pracovat. Tím na který jsem narazila nejčastěji je Collecting-Reflecting-Connecting-Publishing Model, který se rozděluje na čtyři okruhy činností či kompetencí (2), které můžeme odhadnout z názvu. Jde v něm o sesbírání dat a jejich uchovávání, vlastní reflexi toho, co se chceme učit a jak je to pro nás nejlepší, propojování se s lidmi, kteří nás mohou něco naučit nebo my se s nimi můžeme učit a poslední — publikování svých poznatků a závěrů. Blíže se zaměřím na poslední fázi.

Publikování souvisí s tím, že PLE není jen otázkou hromadění si vlastního know-how, ale také jeho sdílení. V rámci této kompetence dochází k modifikaci stávajících či tvorbě nových digitálních artefaktů a jejich nabízení širší veřejnosti. Může sem ale spadat také sdílení kolekcí, práce s portfoliem, blogem, osobním webem atp. Může mít souvislost jak s konektivistickým přístupem, tak také s tématem bodování a řízení online identity (v marketingovém pojetí značky) v online prostředí. (2, str. 135)

Jak tedy své poznatky, ale i samotné prostředí publikovat? Vyberte si platformu a styl prezentování. Můžete šáhnout po napsání článku na svůj blog, ale na sítích obecně platí, že vizuální zobrazení informací lépe přitáhne oko, využijte proto digitálních nástrojů a soustřeďte se na to důležité. Hodit by se vám kromě všeobecně známých mohli třeba tyto: genial.ly, slidesgo.com, flaticon.com, coolors.co nebo powtoon.com.

Zdroje:

(1) TULINSKÁ, Hana. Personal learning environment pro učitele. Metodický portál: Články [online]. 15. 3. 2017 [cit. 2021–4–26]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/21327/PERSONAL-LEARNING-ENVIRONMENT-PRO-UCITELE.html/

(2)ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978–80–210–8662–3.

Další odkazy a inspirace:

Osobní vzdělávací prostředí | FF — KISK: Kreativní práce s informacemi

MALAMED, Connie. Models For Designing Your Personal Learning Environment. In: The Learning Coach [online]. [cit. 2019–03–13]. Dostupné z: http://theelearningcoach.com/elearning2-0/designing-personal-learning-environment/.

--

--

Adéla Petřeková

studentka religionistiky a KISKu na ARTS MUNI. bývalá žurnalistka a PRistka. zabývám se sociálními nerovnostmi. #brníčko